Eit vegnett til besvær

Er du mellom dei som står i kø på ein Europaveg med fire felt kvar dag har du kanskje ikkje sans for dei som snakker om vegane i distriktet. Men høyr på følgande historie:

 
image165

"Eg vart som innflyttar like fortøna over vegtilhøva i Sogn og Fjordane som eg tenkjer misjonærane vert når dei kjem til afrikanske landsbyar med manglande helsestell, mangelsjukdomar, fråver av skuler og elendig vegstandard?".  Dei sterke orda er henta frå eit leserbrev i avisa Firda (den største i Sogn og Fjordane).

 

Det er lite som engasjerer meir enn vegstandard når du reiser rundt i Noreg. Alle har ein strekning dei ser trong for å gjere noko med. I eit fylke som Sogn og Fjordane har dei ikkje mange kollektivløysingar som kan erstatte bilen.

 

"I byrjinga kneip eg att augo når eg møtte bilar. Eg haldt pusten og venta på smellen. Då den aldri kom lærte eg at den kvite stripa er veiledande. Og at grøfta er til for å brukast?", skriv kvinna som meiner ho er bilist i eit trafikalt u-land, med livet som innsats kvar dag.

Innlegget i Firda har eg klippa ut. Det er ei skildring av kvardagen til eit einskildmenneske i heimfylket til samferdsleminister Liv Signe Navarsete. Skildringa er ikke unik, svært mange opplever vegnettet på denne måten.

 

TV 2 har tidligare sett søkelyset på vegnettet vårt. I følge styresmaktene ville det ta 70 år å sette i strand vegnettet med dei løyvingane politikerane meiner er rett nivå.

 

Samferdsle kjem nok ein gong til å bli ein av dei debattane som engasjerer folk i valkampen. Lokalavisene er fulle av innlegg frå folk som meiner dei treng betre veg, samstundes som kollektivtrafikken treng nye investeringar i byane.

 

Kva meiner du om vegstandarden i Noreg? Har du ei historie om ein veg, kan du sende meg ein straumpost på kjetil.loset@tv2.no eller skrive eit innlegg her.

Olje eller miljø?

SV i Vest-Agder krever at miljøvernminister Helen Bjørnøy stanser Hydros planer om å lete etter olje knappe fem mil sør for Lindesnes fyr.

image164

Leteboringen er planlagt i det såkalte Farsundbassenget og har lenge vært svært omstridt.Miljøvernministerens egne partifeller har sammen med en organisasjon som kaller seg oljefritt Skagerak klaget på tillatelsen Hydro har fått, skriver Klassekampen i helgen.

Dermed har Helen Bjørnøy fått en ny problemsak i fanget. SFT har tidligere advart mot oljevirksomhet i Farsundbassenget.

Nå er hun under press ikke bare fra sine egne partifeller i distriktet, men også fra miljøvernere fra andre partier. Bak klagen står blant andre Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Vest-Agder Venstre, Fylkeslaget til det nye partiet Rødt og Framtiden i våre hender.

Det er liten tvil om at organisasjonene mener denne saken er en ny prøve på om Bjørnøy er en sterk eller svak statsråd. Hva mener du? Bør Bjørnøy stoppe planen om oljeleting i Farsundbassenget? Har SV-statsråden stor eller liten miljøpolitisk troverdighet?

Falske leserbrev

Høyre i Bergen beskylder Arbeiderpartiet for å fabrikkere leserbrev under falskt navn. Nå er valgkampen virkelig i gang.

Det er Bergens Tidende som i dag kan fortelle at både de og konkurrenten Bergensavisen har trykket flere leserbrev undertegnet Tor M. Halvorsen. Problemet er at personen ikke eksisterer. Innleggene skal ha vært svært kritiske mot Høyre, som beskylder Ap for å stå bak, noe Bergen Ap avviser.

Bergens Tidende beklager at de har trykket leserbrev fra en ikke-eksisterende person.

På nettet foregår dette imidlertid hele tiden. Ta blogg som eksempel. Mange blogger uten å oppgi hvem de er, og svært mange kommenterer poster på bloggene anonymt. Det er nok å kikke på noen innlegg under enkelte poster på denne bloggen.

Synes du folk som debatteres politikk bør være ærlige og stå fram med fullt navn eller er det greit at de er anonyme?

Sprit på nett?

Nordmenn kan få lov til å bestille vin og sprit på nett om ESA får det som de vil.

image163


EFTAs overvåkingsorgan har gitt norske myndigheter en frist til 1. august med å gjøre rede for norsk alkohollov. I juni ble det slått fast at det svenske forbudet mot privatimport strider mot EU-reglene. Like etterpå fikk det norske helsedepartementet et brev med beskjed om å vurdere alkoholloven.

I følge Nynorsk Pressekontor har departementet bedt om mer tid på å svare, fordi regelverket er svært omfattende. Dersom ESA vender tommelen ned for norsk lov kan det i fremtiden bli mulig å handle vin og sprit på nett også for nordmenn. Tidligere i sommer omtalte også TV 2-nyhetene denne saken.

Hva mener du om vin og sprit på nett? Trenger vi det?

Sjukehuskrise

Ville du akseptert å bli transportert forbi flere lokalsykehus for å få stoppet en neseblødning eller behandling etter armbrudd? Det kan bli situasjonen.

image162

Det uvanlig stille utenfor hovedinngangen. Det var svært få biler på parkeringsplassen. Jeg har tydeligvis passert et sykehus i sommerdvale, et sykehus på sparebuss. 

Men det er ikke bare i sommermånedene det kan bli stille. Nye innsparingsforslag fra helseregion Midt-Norge betyr kutt av sengeplasser og sommerkapasitet hele året.

 

Sommerens store strid på Nord-Vestlandet er uten tvil sykehusøkonomi.  Innsparingskrav vil ramme en rekke pasientgrupper.  Hovedtillitsvalgt for overlegene i Helse Sunnmøre Marius Conradi beskriver situasjonen overfor Sunnmørsposten som fortvilende.

 

I dag sender de fleste sykehusene i denne regionen bare pasienter med hodeskader til St. Olavs hospital i Trondheim for behandling. I fremtiden kan det bli langt flere pasienter som må sendes halve Midt-Norge rundt for å få behandling.

 

Allerede vedtatte kutt i sjukehustilbudet gjør at pasienter med smerte og kroniske lidelser må vente, sier Harald Eikrem som er avdelingssjef for ortopedisk avdeling i Helse Sunnmøre. Han er bekymret over nedbyggingen av antall sjukehussenger.

  

En rekke ordførere i dette distriktet sendte tidligere i sommer et brev med krav om at statsminister Jens Stoltenberg må rydde opp. De er ikke tilfreds med at sykehusene kan bli drevet på sparebluss hele året.  Flere av dem har fremsatt krav om at helseminister Sylvia Brustad blir fjernet fra regjeringen. Foreløpig har hun ferie.

 

Hva mener du om det som blir betegnet som sykehuskrise på Nord-Vestlandet? Er det akseptabelt at sykehus går for halv maskin, mens pasienter må vente eller blir sendt langt for å få behandling for så enkle ting som neseblødning eller armbrudd?


Det er helseforetakene som har ansvaret for sykehusene, men til sjuende og sist er det regjeringen som sitter med ansvaret for sykehusøkonomien. Hva mener du de bør gjøre?

På skinner

Skal Norge få en moderne jernbane? Stadig flere tar til orde for høyhastighetstog.

image159

Den pensjonerte sosialøkonomen Didrik Seip har ifølge Aftenposten i dag beregnet at det til koste 25 milliarder kroner å bygge høyhastighetsjernbane mellom Oslo og Bergen og 33 milliarder mellom Oslo og Stavanger. En slik bane vil bli en reell konkurrent til fly med langt kortere reisetid enn toget i dag kan tilby.

Seip mener det bør bygges høyhastighetstog mellom Oslo - Stavanger, Oslo - Bergen, Oslo - Trondheim og Oslo - Halden med mulig forlengelse til Gøteborg, men også mellom Ålesund og Trondheim.

Det er fremmet forslag i Stortinget om utredning av en høyhastighetsjernbane i Norge, og regjeringen har derfor igangsatt arbeidet.

Men når samferdselspolitisk talsmann for det en gang så jernbanevennlige partiet SV, Hallgeir Langeland mener Stein Erik Hagen og andre investorer bør bidra til investeringene, virker det ikke som om regjeringen har den helt store troen.

Det må nemlig spytter inn betydelige milliardbeløp om Norge skal få en hypermoderne jernbane. Det regjeringen skryter av at den økte jernbanebudsjettet med i år blir for vekslepenger å regne til sammenligning.

Skal det være noe visjonært over jernbanesatsing i Norge er det kanskje på tide å minne om at da Bergensbanen i sin tid ble bygget mente Stortinget at samferdsel var så viktig at de brukte et helt statsbudsjett på å bedre fremkommeligheten mellom landets to største byer.

Mener du Norge trenger høyhastighetstog? Hvor er det i så fall behov for supermoderne jernbane i Norge? Og hvem bør betale regningen?

Nei til unge

Regjeringen sier nei til å la 16-åringer få stemmerett.

Tidligere i sommer foreslo barneombud Reidar Hjermann å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg. Nå slår kommunalminister Åslaug Haga fast at regjeringen mener 16-åringene er for unge.

I en tidligere bloggpost har jeg skrevet at regjeringen har avslått søknader fra to kommuner som ville ha forsøk med stemmerett for 16-åringer ved høstens lokalvalg.

Regjeringspartiet SV har sammen med Venstre programfestet stemmerett for 16-åringer, men ikke fått gjennomslag. Hva synes du? Er 16-åringer gamle nok?

Afghanistan

Det var et samlet Storting som sendte norske spesialstyrker til Afghanistan. Nå vil noen i SV ha ny debatt om det er riktig å være der.

image157Stortingsrepresentant Rolf Reikvam (bildet) er en av dem. Han mener drapet på en norsk løytnant i går gir behov for ny debatt. På grasrota i SV har han mange meningsfeller, som Stian Oen og Thore Wiig Andersen (du finner lenker til bloggene de har skrevet i lenkelisten i høyremargen).

Statsminister Jens Stoltenberg ser ingen grunn til noen ny debatt og viser til at det var et samlet Storting som stod bak beslutningen om å sende soldater. Faktisk ble det ved forrige behandling i Stortinget fremhevet særlig fra SV at det var langt tryggere å sende soldater til nord enn til det urolige sør-Afghanistan.

En norsk soldat har mistet livet. Det er alltid risiko knyttet til operasjoner i urolige områder. Ingen kan gi noen garantier for at det ikke vil skje igjen.

Mener du Norge bør trekke soldatene ut av Afghanistan eller bør vi bli værende, slik statsministreren gir uttrykk for?

Lokalt politi

Byrådet i Oslo vil bruke 200 millioner på politiet, og mener staten svikter bekjempelsen av kriminalitet i hovedstaden.
image160

Det er omlag 160 ubesatte politistillinger i Oslo som byrådet nå vil sørge for at det blir ansatt folk i. De er lei av kriminaliteten på Karl Johan og vil bruke penger på å rydde opp, skriver en av tabloidavisene i dag.

Politi er et statlig ansvar. Men byrådsleder Erling Lae fra Høyre mener justisminister Knut Storberget fra Arbeiderpartiet har sviktet hovedstaden, og vil derfor ordne opp selv.

Statsråden avviser forslaget, og får støtte fra fagforeningen i politiet som avviser tanken om kommunalt politi.

Ita mener du? Er dette et rent valgkamputspill fra Høyre-Frp byrådet i Oslo eller bør kommunen rydde opp i narkotika- og prostitusjonsmiljøet på landets paradegate?

Valgsponsor

Hotelleier Petter Stordalen sponser valgkampen til Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i Oslo.

Årsaken er at de to partiene kjemper mot giftdeponi på Malmøykalven i Oslofjorden. Stordalen spytter inn 250.000 i Rune Gerhardsens valgkamp og 125.000 i KrFs valgkamp i hovedstaden.

Jeg har tidligere postet innlegg på bloggen om valgkampens hovedsponsor. Du finner dem under valg07.

Ap-topp Rune Gerhardsen mener det er helt uproblematisk å bli støttet for sitt syn i en enkeltsak, fordi det står i partiets program. Hva mener du om slik sponsing?

Dødt sentrum?

Sentrumsalternativet i norsk politikk er dødt, slo de tidligere Sp-toppene Marit Arnstad og Steinar Næss fast denne uken. Men mye kan skje i norsk politikk på få år.

image156


I 1997 fant de tre sentrumspartiene KrF, Venstre og Senterpartiet hverandere og dannet regjeringen Bondevik 1. Den ble ikke bare til som følge av kjærlighet mellom tre partier, men mer som en følge av at de tre ville bli kvitt Arbeiderpartiet i regjeringskvartalet. Med god hjelp av Thorbjørn Jaglands ultimatum på 36,9 klarte de tre å erobre makten.

I 2000 var det slutt, sentrumsregjeringen ble felt på gasskraftsaken, Arbeiderpartet kom tilbake men bare for et drøyt år.

Høsten 2001 var det duket for den såkalte samarbeidsregjeringen, Bondevik 2. Høyre erstrattet Senterpartiet som ikke ville være med. De beskyldte sine gamle allierte for å ha sviktet sentrumsalternativet som de tre tidligere partnerne tross alt gikk til valg på.

Fire år senere var det Senterpartiet som hoppet til sengs med den tidligere erkefienden Arbeiderpartiet og SV da den nåværende regjering ble dannet. Senterpartiet har dermed sittet i regjering med alle Stortingspartiene unntatt Frp.

Å fastslå at et alternativ er dødt for all framtid er dristig. Særlig når det kommer fra det partiet som har vært med på regjeringsdannelser både med SV, Ap, KrF, Venstre og Høyre. Historien har vist at det politiske landskap er i stadig bevegelse og forandring. At de tre sentrumspartiene skal få samme mulighet som i 1997 hvor de dannet regjering med bare 42 representanter bak seg i Stortinget er kanskje mindre trolig. Men hvem vet hva velgerne sier i 2009 eller 2013 for ikke å snakke om i 2017 eller 2021?

Tror du sentrum er dødt som regjeringsalternativ? Hvem tror du styrer Norge i fremtiden?

En av bermen

Jeg er en av dem Carl Ivar Hagen kaller bermen. Vi er journalister som stiller spørsmål til politikerne.

image152

Det er godt kjent i Stortingskretser at den tidligere Frp-formannen har liten sans for at journalister kan vandre fritt rundt på Stortinget og stille spørsmål til politikerne. Hagen vil stramme inn bevegelsesfriheten og drømmer vel egentlig om en talerstol der politikerne kan komme med kunngjøringer og bare de som blir pekt på får lov til å stille spørsmål.

Stortinget er et av de mest åpne parlamentene, i likhet med Riksdagen i Sverige og Folketinget i Danmark. Pressens frie adgang til det som mange steder ellers er lukkede korridorer er sett på som et pluss for åpenhet og demokrati i Norge.

Men nå vil altså Carl Ivar Hagen at Statsrådene skal gå bakveien ut av Stortingssalen for å slippe å bli intervjuet av oss journalister, eller bermen som han kaller oss i denne omgang.

Karakteristikken kommer fra mannen som har kommet med flere kunngjøringer på direktesendt tv og elsker å kunne bruke mediene, men tydeligvis helst når det passer ham. Når det ikke passer er mediene åpenbart forstyrrende for mannen som har bygget opp landets nest største parti, Fremskrittspartiet.

Hva synes du om Hagens forslag om å la statsrådene ta bakveien og slippe spørsmål fra media? Synes du det norske Stortinget bærer preg av for mye åpenhet? Bør politikerne få frihet til å lukke seg inne når det passer dem eller bør de folkevalgte være tilgjengelige for folket?

- Må krangle mer

Statsrådene fra SV må krangle mer i det offentlige om vanskelige saker for regjeringen, mener lederen av Sosialistisk Ungdom.

image154Noen mener det har vært nok krangel, men SU-leder Kjersti Bergstø mener det har vært alt for lite. Til Dagbladet i dag sier hun at statsrådene fra SV må delta mer i den offentlige debatten og synliggjøre hva partiet mener i vanskelige saker for regjeringen.

Bergstø mener det vil bli lettere for andre i partiet å ta del i den offentlige debatten dersom SV sine statsråder er mer synlige og politisk profilerte.

Hva mener du? Bør SV-statsrådene krangle mer? Er SV for lite i synlige i en Arbeiderparti-dominert regjering?

Holmgang på Stortinget

Det bør ha større status å være på Stortingets talerstol enn å stille på talkshow på tv. Det mener Stortingspresident Thorbjørn Jagland som vil ha Holmgang på Stortinget.

image155

Jagland ønsker ikke å flytte Oddvar Stenstrøms ukentlige debattprogram til Vandrehallen, men han mener Stortinget igjen må bli landets viktigste debattarena.

For noen år siden tok Jagland i sin tale på Stortingets juleavslutning et oppgjør med mediene som vier Stortingets debatter stadig mindre oppmerksomhet. Han varslet da at Stortinget skulle lage sin egen tv-kanal for å øke interessen. Det har de gjort. Alle Stortingets debatter produseres nå som tv og legges direkte på nettet.

Stortinget prøvde seg også med mer dagsaktuelle debatter på onsdagskveldene som skulle legges opp slik at de kunne sendes på tv. Nrk gjorde det, men fikk få seere. Det jeg husker best er at Jan Petersen under en slik debatt fikk et illebefinnende og måtte tre til side midt under et innlegg. Men Stortingets presidentskap var ikke særlig velegnet som programledere. Debattformen ble avløst av den såkalte muntlige spørretimen. Den sendes på tv, men er slett ikke landets viktigste debatt, slik Stortinget hadde ønsket seg.

Derfor ønsker nå Jagland på vegne av Stortingets presidentskap at Statsrådene må komme oftere til nasjonalforsamlingen. Ja, de skal faktisk først til Stortinget når det skjer viktige ting, mener Jagland, som er lei av at de store politiske debattene føres på tv,

Dermed bør det igjen bli spørretime hver uke, hyppigere redegjørelser fra statsråder og mer levende debatter i salen der landets viktigste talerstol står, mener Stortingspresidenten. Slik vil han gi Stortingets talerstol høyere status for statsråder og representanter enn at de skal stille opp i talkshow på tv.

Tror du Jagland vil lykkes i å gjenreise Stortinget som landets viktigste talerstol? Bør ikke statsrådene prioritere å orientere Stortinget fremfor å stille i talkshow på tv?

Stemmeplikt?

Bør det være en plikt, ikke bare en rettighet å stemme ved valg? Ja, mener den nyvalgte lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom Kjell Ingolf Ropstad.

Debatten om stemmerettsalder kom opp igjen etter av barneombud Reidar Hjermann denne uken tok til orde for å gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg. Professor Frank Aarebrot fulgte opp med å foreslå av selv 12-åringer bør slippe til ved lokalvalgene.

image150Lengst gikk likevel den nyvalgte KrFU-lederen Kjell Ingolf Ropstad (bildet). Han vil straffe folk som ikke stemmer økonomisk, ved for eksempel å gi en skattelette til alle som stemmer, eller en slags straff gjennom ekstraskatt til hjemmesitterne.

For at forslaget skal kunne gjennomføres nå nok norske myndigheter begynne å telle blanke stemmer, slik de gjør blant annet i Sverige, der folk kan gi utrykk for av ingen av partiene er det rette for dem.

Forslaget har sin bakgrunn i av stadig færre stemmer ved valg, særlig ved lokalvalg er deltagelsen lav. Klart lavest er valgdeltageren ved fylkestingsvalg.

Unge Høyreleder Torbjørn Røe Isaksen vil beholde dagens myndighetsalder på 18 år også som stemmerettsalder. Av partiene er det bare SV og Venstre som har programfestet av 16-åringer bør få stemme i alle fall ved lokalvalg.

Kommunene Vågå og Porsgrunn søkte Kommunal og regionaldepartementet om dispensasjon fra valgloven slik at en prøveordning med stemmerett til 16-åringer kunne prøves ut ved kommunevalget i høst, men søknaden ble avvist av kommunalminister Åslaug Haga

Hvor gammel mener du man bør være for å stemme? Synes du det er en god idé å straffe folk som ikke stemmer for eksempel gjenom skattesystemet?

SVs to ansikter

SV-leder Kristin Halvorsen virker storfornøyd med å sitte i regjering. Samtidig går debatten i hennes eget parti om regjeringsdeltagelsen.

image148

I helgen ga SV-leder Halvorsen et intervju til NTB der hun uttrykte svært stor begeistring over å sitte i regjeringen. SV-lederen så knapt noen bekymringer i det hele tatt, og var stort sett fornøyd med det meste.  


- Partiet har innflytelse i smått og stort, politikken har slått inn på en ny kurs som langt på vei sammenfaller med SVs kjernestandpunkter, sa Halvorsen. Hun hevdet at bildet av et parti i strid med seg selv er medieskapt og feilaktig.

 

Jeg leste intervjuet med Halvorsen like etter at jeg hadde lest professor og SV-medlem Knut Kjellstadlis kronikk i Dagbladet. Ikke i papiravisen, men gjennom lenker i bloggene til de to SV?erne Stian Oen og Morten Drægni, som er helt enige med SV-professoren.  Kjellstadli tok til orde for et radikalt og sterkere SV, der også radikalere fra Rødt, venstresiden i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen engasjerer seg.
  

Stian Oen som er SVs førstekandidat i bydel St.hanshaugen i Oslo ved valget i høst (en bydel det bor langt flere folk i enn en gjennomsnittlig norsk kommune), mener SV stort sett er styrt rundt cafebordene å Grünerløkka.

 

Hans partikamerat Morten Drægni som er aktiv ungdomspolitiker i hovedstaden mener det blir tydeligere for hver dag som går at SV-ledelsens mål er å klamre seg til taburetter og en plass i regjering lengst mulig.

 

Begge de to SV-bloggerne er helt enige med SV-professor Kjellstadli som i kronikken ?Det reelle partiet? skriver at flertallet i SV valgte ledelsens linje da 55 prosent av delegatene på landsmøtet i vår valgte Bård Vegar Solhjell til ny nestleder, mens et stort mindretall på 45 prosent av delegatene ønsket en venstredreining av partiet.

 

Kjellstadli advarer i kronikken mot at Jens Stoltenberg kan bruke SVs linjevalg til å presse regjeringsmedlemmene skritt for skritt til høyre i to år til. Det er en ekstrem kontrast mellom Kristin Halvorsens selvtilfredshet og det som rører seg på venstresiden i SV.

 

Hva mener du om SVs deltagelse i regjeringen? Er Kristin Halvorsen i ferd med å bli sosialdemokrat eller er det venstresiden i SV som er på bærtur når de mener regjeringsdeltagelsen er en belastning og heller vil bygge det de kaller det reelle partiet?

Opseth på saken

Fergefri kryssing av Nordfjord er en kampsak på nordvestlandet. Nå er tunnelkongen Kjell Opseth leid inn som konsulent.


image149Den tidligere samferdselsministreren fra Sogn og Fjordane er leid inn som konsulent for to av kommunene Eid og Gloppen, som ønsker fergefri kryssing av fjorden der det i dag går ferge på E39. Nyheten er slått stort opp av lokalavisa Fjordabladet.

Lenger ut langs kysten ønsker ordføreren i Vågsøy kommune en helt ny trasé for kyststamvegen og vil derfor kjempe for fergefri kryssing av Nordfjord i sin egen kommune.

Det er strid når de fleste store veger skal lokaliseres. Det handler om langt mer enn trasévalg, det handler om næringsinteresser og muligheter for fremtidig utvikling, særlig når det bygges veg i distiktene.


Tidligere statssekretær i samferdselsdepartementet Alfred Bjørlo (V) som selv kommer fra Nordfjordeid sier til lokalavisa si at det er svært uheldig med to fraksjoner som kjemper for hvert sitt bruprosjekt over den samme fjorden. Om det blir bru, vil det nemlig bare bli en. Dersom ikke nordfjordingene blir enige om hvor kan resultatet bli som i dag, at det går flere ferger men ingen bruer over fjorden. Uansett ligger nok en slik bru over Nordfjord langt inn i fremtiden, selv om den ene fraksjonen har fått Kjell Opseth på laget.

Den ukjente hustru

Den danske forretningsmannen Marcus har blitt med sin russiske kone Nathalie på en elvereise i hennes gamle hjemland, der hun forsvinner sporløst.

Nok en gang har Danmarks thrillerkonge, tv-journalisten Leif Davidsen skrevet en politisk krim det er verdt å lese.

Davidsens tidligere bøker som er oversatt til norsk har handlet om Balkan. Denne gang er det Putins postkommunistiske Russland, det moderne Japan, borgerkrigen i Tsjesjenia og hans hjemlige Danmark det handler om.

At Leif Davidsen er en av de fremste krimforfatterne i skandinavia, mener jeg det er liten tvil om. Den ukjente hustru var bestselgeren i Danmark i 2006 og anmelderne i hans hjemland skamroste boken.

Jeg gir også min anbefaling til en bok som skildrer et intrikat nettverk av myndigheter, mafia og maktmenn som holdt meg i spenning til siste side.

Mangel på sjøfolk

Daglig står ferger over fjordene på Vestlandet i fare for å bli innstilt som følge av mangel på sjøfolk. 

image147

Tidligere denne uka ble det som bildet viser plass til alle bilene mellom Manhellar og Fodnes over Sognefjorden. I dag går det nemlig to ferger på dette riksvegsambandet. Men om ikke rederiet Fjord 1 Fylkesbaatane får tak i flere sjøfolk kan den ene ferga bli innstilt. Da må trolig mange stå igjen på begge sider av fjorden.  

 

Direktør Stig Kristoffersen sa denne uken til Fylkesnytt at de mangler alt fra offiserer til matroser og  mener situasjonen er kritisk når de daglig sliter med å få tak i nok folk.

 

Nordpå har Hurtigrute måttet innstille ruter i to uker i sommer og fere andre rederier skal også ha problemer med å skaffe nok folk. Det utdannes færre nye sjøfolk enn de som går av med pensjon. I følge lederen av Sogn og Fjordane fiskarlag Nils Myklebust er også den gustige skatteordningen til offshoreflåten som kalles nettolønn med på å dra folk vekk fra fergene og over til bedre betalte jobber i Nordsjøen.

 

Nettolønnsordningen er et viktig næringspolitisk virkemiddel mener regjeringen, fordi den sørger for å holde offshoreflåten under norsk flagg. Men den er i tillegg er ren skattegave til søkkrike redere.

 

I følge Sjømannsforbundet er det også et problem at pensjonerte sjøfolk mellom 67 og 70 år som gjerne vil jobbe, får avkortet pensjonen. Dermed blir det enda vanskeligere for rederiene å bemanne opp, særlig midt i ferieavviklingen når trafikken er størst.

 

Hva synes du om at ferger som holder vegsterkninger over store deler av landet kan bli innstilt som følge av mangel på sjøfolk? Hva bør regjeringen gjøre?

Klargjøring?

Kristelig Folkeparti i Bergen vil ikke sitte i byråd med det de kaller blodrøde SV eller et Frp som kjemper mot bybane.

I en post på bloggen tidligere i uken spurte jeg om de andre partiene ville klargjøre hvem de ønsker å samarbeide med, etter at partiene på venstresiden i flere storbyer nå varsler at de går til valg sammen.

I dagens utgave av Bergens Tidende slår lederen av Bergen KrF Tomas Moltu fast at det er du stort problem at Ap og Sp har valgt en blodrød allianse med SV og RV, og at det dermed er uaktuelt å henge seg på det rødgrønne samarbeidet for KrF sin del.

Samtidig går KrF i Bergen til valg på strammere skjenkepolitikk og for bygging av bybane. Det er to saker hvor KrF står langt fra Frp.

Flere målinger i Bergen har vist at KrF og Venstre ligger an til å komme på vippen og avgjøre hvem som skal styre byen. Dagens avklaring viser at partiet trives godt der de er, i byråd med Høyre og Venstre, men det er slett ikke sikkert at det er situasjonen etter valget,

Hvem tror du vinner valget i Bergen? Hvem bør samarbeide med hvem for å styre vestlandets hovedstad?

Farlig, farlig...

Alkohol kan gi helseskade. Derfor vil Kristelig Folkeparti nå merke alkohol med en egen helseadvarsel.

Det var ikke spesielt overraskende å høre Stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn på Kanal 24 i dag, hvor han tok til orde for advarselsmerker på alkohol. På samme måte som sigaretter og tobakk er merket med en advarsel vil KrF nå gjøre det samme med ølflaskene du finner i dagligvarebutikken.

Faktisk står det i programmet Krf gikk til valg på i 2005 at de ønsker en slik merking, skader som følge av alkohol fører nemlig hvert år til store utgifter for samfunnet.

Daværende nestleder i KrF Knut Arild Hareide ledet programkomiteen som fremmet forslaget. Faktisk vurderte også KrF å forby folk å drikke alkohol mens de var passasjerer i bil. Men det ble ikke vedtatt politikk.

Hva mener du om KrFs forslag om å merke alkohol med opplysninger om helseskade?

Rødgrønn avtale

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og RV går til valg på en felles plattform for å kaste det borgerlige byrådet i Bergen.

I forrige uke ble det kjent at de røde partiene i Tromsø har laget en tilsvarende avtale som etter planen skal munne ut i en lokal Soria Noria-erklæring. De varslet da at de rødgrønne partiene i flere andre store byer ville følge etter.

I Bergen har partiene på venstresiden samlet seg om velkjente saker, som å gå mot privatisering og salg av kommunale selskaper. De ønsker seg flere stillinger i skolen og eldreomsorgen og de lover å innføre eiendomsskatt i hele Bergen. Dette vil gi flere kroner i bykassa, og partiene på venstresiden skriver rett ut i erklæringen at den økte eiendomsskatten skal brukes til å finansiere en del av løftene i den neste fireårsperioden. 

Garantier om rødgrønt samarbeid, enten det er i Bergen, Tromsø eller andre store byer, er helt i tråd med det Arbeiderpartiets sekretær Martin Kolberg har tatt til orde for. I begge de to byene som så langt har laget rødgrønne plattformer er Senterpartiet små. Partiet er størst i de minste kommunene, hvor de svært mange steder er end el av en borgerlig koalisjon, og partiledelsen har derfor ikke villet flagge noen foretrukket samarbeidspartner i lokalpolitikken.

Slike forpliktende avtaler gir også Martin Kolbergs utsagn om at kommunevalget blir en folkeavtsemning om den rødgrønne regjeringen mer tyngde og vekt. For når partiene på venstresiden skriver sin lokale Soria Moria-avtale om hva de lover velgerne, er det veldig lett å måle suksess eller fiasko ikke bare lokalt, men også for regjeringen.

Dermed kan de rødgrønne endre karakter på kommunevalget fra å være et spørsmål om lokale saker, om hvilke personer som sitter i kommunestyret, til å bli en folkeavstemning over innsatsen til Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Marie Haga i regjering. 

Slike avtaler legger også et visst press på de øvrige partiene. I Oslo sitter Høyre og Frp i byråd, mens Venstre og KrF er støttepartier. I Bergen styrer Høyre, KrF og Venstre med Frp som støtteparti. Hvem som skal sitte med begge hender på rattet og hvem som er planlagt som støttehjul etter valget ved en valgseier til høyresiden vet velgerne så langt lite om. 

Hva mener du om at partiene på venstresiden lager forpliktende avtaler om samarbeid etter valget? Bør partiene på høyresiden gjøre det samme?

Rødgrønn nedtur

De tre regjeringspartiene samler færre velgere enn Frp og Høyre på det siste Stortingsbarometeret før sommeren. De rødgrønne partiene sliter i motbakke.
 
image146

Fordi det er kommunevalg til høsten, er det naturlig nok knyttet størst spenning til partienes oppslutning på kommunevalgbarometeret. For historikkens skyld har TV 2 likevel bedt TNS Gallup ta opp også et barometer som spør om stemmegivning ved Stortingsvalg også i juli.

Stortingsmålingen viser at Arbeiderpartiet går tilbake med hele fire prosentpoeng sammenlignet med juni, og ender på 30,2 prosent. Vi må tilbake til november for å finne lavere oppslutning om det største regjeringspartiet. Når Ap også gikk tilbake 1,6 prosentpoeng til 28,8 prosent på kommunevalgbarometeret for juli, er det mye som tyder på at det største regjeringspartiet kjemper i motbakke ved inngangen til sommeren.

Også Sosialistisk Venstreparti ser ut til å slite i motbakke. Partiet går rett nok tilbake bare 0,2 prosentpoeng. Men en oppslutning på 7,0 på Stortingsbarometeret for juli er det laveste tallet TNS Gallup har målt SV til siden august 2006. Også på kommunevalgbarometeret gikk SV tilbake 1,3 prosentpoeng til 9,3.  

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 25,8 prosent, en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng. På kommunevalgbarometeret var oppslutningen 21,8 prosent. Julitallene fra TNS Gallup bekrefter dermed at Frp fortatt gjør det dårligere ved kommunevalg enn Stortingsvalg, selv om forskjellen er mindre enn tidligere.

Høyre går frem med 1,1 prosentpoeng til 17,7 prosent på Stortingsvalgbarometeret for juli. Dermed ser det ut til at Erna Solberg har fått litt bedre drag på velgerne ved inngangen til sommerferien. Ved spørsmål om kommunevalg fikk Høyre en oppslutning på 18,3 prosent.

Kristelig Folkeparti er igjen størst i sentrum med 6,9 prosent (+ 1,0). Senterpartiet går frem med 0,8 til 5,1 prosent. og Venstre går frem med 0,6 til 5,3 prosent. Andre partier og lister får til sammen 2,0 prosent (- 0,2) sammenlignet med Stortingsbarometeret for juni. Målingen er tatt opp samtidig med kommunevalgbarometeret .

Et Stortingsvalg i dag ville ikke ha gitt flertall for de tre rødgrønne partiene, som bare har 42,3 prosent av velgerne i ryggen. Til sammenligning er oppslutningen for Fremskrittspartiet og Høyre på 43,5 prosent.  

Bompengestrid

Fremskrittspartiet garanterer å fjerne en bom dersom de får makt etter kommunevalget.  Problemet er bare at bommen er vedtatt av Stortinget.

Mellom Gjøvik og Vestre Toten i Oppland har det kommet ny Riksvei 4. Både på den gamle og den nye veien er det bomstasjoner som skal finansiere byggingen av den nye riksveien.

Etter at bomstasjonene åpnet har mange bilister valgt alternative omkjøringsveier, som slett ikke er bygget for så stor trafikk. Dermed raser debatten om det var riktig eller ikke å kreve inn bompenger også på den gamle riksvei 4.

I dagens utgave av Oppland Arbeiderblad lover Frp-toppene i de to nabokommunene at de vil fjerne bomstasjonen på den gamle riksveien dersom de får makt etter kommunevalget.    

- Det er en garanti. Vi vil bruke alle politiske veger
, sier de to Morten Ørsal Johansen og Øystein Andreassen til avisa.

Problemet er bare at det er Stortinget som har bestemt at det skal være bominnkreving både på den gamle og den nye riksvei 4. Frp ga uttrykk for sitt syn i Stortingsbehandlingen, med nådde ikke frem. Dermed må det et Stortingsvedtak til for å endre innkrevingen. Da hjelper nok ingen garanti fra lokalpolitikere, så lenge det fortsatt er flertall for å kreve inn bompenger etter dagens modell på Stortinget. 

Jeg har tidligere skrevet at regjeringen planlegger ikke mindre enn seks nye bomstasjoner på den nye E6 som skal bygges fra Gardermoen til Kolomoen i Hedmark. Det vil koste deg som privatbilist mellom 60 og 90 kroner i bompenger å kjøre strekningen. 

Regjeringen planlegger også at det skal bli mye dyrere å kjøre med bil i de ti største byene her i landet, når de etter valget varsler at de vil innføre såkalt rushtidsavgift og åpne for at bompengene i fremtiden skal kunne brukes også til å drive kollektivtrafikk.

Hva mener du om at det blir stadig mer bruk av bompenger? Har vi nådd en grense eller er det bare rett og rimelig at bilistene betaler? Tror du på lokalpolitikere som utsteder garantier om å fjerne bominnkreving eller er dette en sak for Storting og regjering? 

Bomskudd

Høyres byrådsleder i Oslo Erling Lae gir i dagens VG uttrykk for skuffelse over at Høyretoppene ikke er invitert  til dueller verken i TV 2 eller NRK under valgkampen.

Lae mener i følge VG at både TV 2 og NRK har latt oss lure av Arbeiderpartiet som ønsker å fremstille valget som en kamp mellom Ap og Fremskrittspartiet, mens kampen i mange kommuner slett ikke står mellom de to partiene.  Kritikken baserer seg på et oppslag i Dagbladet, som i helgen skrev om et utvalg av valgprogrammene.

Både Erling Lae og andre politikere som føler seg forbigått kan være sikre på at det blir langt flere dueller på TV 2 enn det utvalget Dagbladet presenterte i helgen. Det var et kippe av de forhåndsplanlagte programmene. Hvem som får delta i de programmene som ennå ikke har fastsatt debattanter, vil i stor grad avhenge av hvordan valgkampen utspiller seg. Vi går en spennende valkgkamp i møte.

Stengt på søndag?

Butikkene skal holde stengt på søndager, mener LO i Trondheim. Nå har de sendt brev til alle partiene i kommunen og vil ha en garanti for at det blir søndagsstengte butikker etter valget.

Dersom du bor i en storby eller nær et turiststed har du sikkert handlet på ei Brustadbu. Her i Oslo er det ofte lengre køer i de små butikkene på søndager enn de ordinære butikkene lørdag før stengetid. I Skien har en butikk doblet omsetningen etter at la om søndagsåpent.

Navnet Brustadbu oppstod under daværende forbrukerminister Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet. Søndagsåpne butikker kunne ikke være større enn 100 kvadratmeter. Men det finnes en rekke unntak i lovverket, blant annet for hagesentre og for butikker på steder som fylkesmannen definerer som typiske turiststeder.


Men i Trondheim vil LO nå dra i nødbremsen. Alle byens politiske partier har fått et brev hvor LO ber om svar på hva de mener om en rekke politiske spørsmål. Et av dem er krav om søndagsstengte butikker etter valget, slik at butikkansatte skal få fri på søndager. 

På et nettsted foregår det nå en underskriftsaksjon mot søndagsstengte butikker i Trondheim, dermed kan dette fort bli en valgkampsak for flere partier.

Det er ikke bare i Midt-Norge det er strid om søndagsåpne butikker. Debatten går i en lang rekke kommuner, landet rundt.  

22. februar satt lederen av familiekomiteen på Stortinget, May Helen Molvær Grimstad fra KrF i Tabloid og sa at hagesentrene fremstod som rene kjøpesentre, og mente de burde ha søndagsstengt. 

På Kleppestø torg har den lokale matkjeden Drageset bygget en ekstra søndagsbutikk på 100 kvadratmeter vegg i vegg med den ordinære butikken. Matmilliardærene kappes om å bygge Brustadbuer, og krangler om kvadratmeterregelen

I Åsgårdstrand har butikkene fått dispensasjon fra loven og holder søndagsåpent i sommer. Fylkesmannen i Vestfold har fått en søknad fra næringsforeningen gamle Åsgårdstrand som ønsker å bli turiststed, og dermed kunne ha åpent på søndager.

Risør i Aust-Agder er imidlertid ikke et typisk turiststed, og har derfor fått avslag på sin søknad om søndagsåpne butikker. Under arrangementet sommer i Salangen fikk heller ikke butikkene på Sjøvegan i Troms lov til å holde åpent, etter protester fra LO.

I følge hovedtillitsvalgt i Plantasjen, Per Otto Stray er det mange ansatte som gjerne vil jobbe på søndager. Han beklager at fagbevegelsen fortsatt kjemper søndagsåpne butikker.

Mener du det er riktig at butikkene skal holde åpent på søndager? Synes du LO i Trondheim er på villspor når de vil stenge de små Brustadbuene, eller har vi bare godt av en handlefri dag i uka? Nytter det med stengte butikker så lenge bensinstasjonene har åpent?

800 dagar

Det står no 800 dagar att til Stortingsvalet i 2009.

14. september 2009 er det Stortingsval. På denne tida av kvelden veit vi kanskje om dei raudgrøne partia (om dei går til val saman) har fått ny tillit, eller om Jens Stoltenberg må søke avskil hos Kongen.

800 dager kan verke lenge i politikken. Fyrst skal vi ha eit kommuneval i haust, som mellom anna den mektige Ap-sekretæren Martin Kolberg har kalla ei måling på om regjeringa har tillit i folket. Så skal dei raudgrøne legge fram eit statsbudsjett i haust, og eit til neste haust.

Dristar du deg til å spå? Kjem dei raudgrøne til å gå samla til val om 800 dagar, og vinn dei i så fall? Om ikkje, kven trur du er statsminister 1. januar 2010?

Ikke verdensarv?

Det var ikke måte på hvordan det ble feiret da Geirangerfjorden kom inn på lista over verdensarvsteder.  Nå står plassen i fare som følge av kraftledninger.

image140

Det er de planlagte kraftlinjene gjennom Sunnmøre og Sogn som i følge Turistforeningen er det største naturinngrepet i området noen sinne som nå kan true Verdensarvstatusen til Geirangerfjorden. 

Jeg har tidligere skrevet en post på denne bloggen om at kampen mot stålmonstre er i gang. Over store deler av Vestlandet mobiliseres det nå mot noen av landets vakreste naturområder skal ofres for en ny hovedstrømlinje. Etter motstandernes syn bør den legges i kabel i sjøen, noe Statnett mener blir svært dyrt.

I dag er det er Norges representant i UNESCO-styret Einar Steensnæs som rasler med sablene.  - En kraftlinje ved dette området vil være et sensitivt inngrep i forhold til å være på verdensarvlisten. Her bør myndighetene tenke seg grundig om. En risikerer at hele området kan bli de-listet, sier Steensnæs til Aftenposten.

Det var i 2005 at Geirangerfjorden fikk verdensarvsatstus og i fjor ble den Geirangerfjorden og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane kåret til de best bevarte verdensarvområdene av National Geographic.

Pyramidene i Egypt, Viktoriafallene i det sørlige Afrika, Den kinesiske mur og Grand Canyon står alle på Unesco-listen.

I Norge er Bryggen i Bergen, Røros, Urnes stavkirke, helleristningene i Alta og Vega på Helgeland også med på verdensarvlista. Først ute var Bryggen i Bergen og Urnes Stavkirke i 1979. 
 
I de 26 årene som har gått er listen sakte blitt utvidet til sju norske steder. Røros kom med i det gode selskap i 1980. Fem år senere var det Alta sin tur. I fjor kom Vegaøyene også med.

Nå står altså Geirangerfjorden som siste tilvekst i fare for å bli strøket, som følge av planene om kraftlinjer. Men Statnett hevder at deres planer ikke vil berøre verdensarvområdet

Likevel er det ingen tvil om at det er store lokale protester mot planene, både i Geiranger og andre steder på nordvestlandet. Som tidligere omtalt på i en post på denne bloggen er dette i ferd med å bli en av de store valgkampsakene i distriktet. Hva mener du er viktigst? Bør Statnett få lov til å sette opp kraftmaster som lokalbefolkningen omtaler som stålmonstre, eller er hensynet til natur og miljø viktigere? 

Sverigedemokratene

Hver sjette svenske mener Sverigedemokratene bør få plass i Riksdagen.

Ved valget i fjor høst klarte ikke det nasjonalistiske partiet å komme over sperregrensen for en plass i Riksdagen, men hele 4,1 prosent av LO-medlemmene i nabolandet stemte på Sverigedemokratene.
 
Nå varsler både fagbevegelsen og Sosialdemokratene i Sverige at de vil ta opp kampen mot Sverigedemokratene. I følge en artikkel i Svenska Dagbladet i dag er dette et av temaene under den politiske Almedalsuken, som arrangeres i neste uke.


Bildet: Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson. Fotograf: Björn Söder.

Vil bygge ut verna elv

Høyre i Møre og Romsdal kaster en brannfakkel inn i valgkampen. Partiet vil bygge ut Rauma/Ulvåa-vasssdraget som er varig vernet av Stortinget.

image137
                                                 Foto: Romsdalsalpene.com

Det er for å forebygge en kraftkrise, Høyres fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal Olav Bratland nå tar til orde for å bygge ut det vernede vassdraget. Utspillet kom da han i går presenterte hvilke saker Høyre vil sette øverst på agendaen dersom partiet får makt i fylket.

Som en løsning på en kraftkrise i Midt-Norge har regjeringen planlagt å ta i bruk to mobile gasskraftverk. - Det er en lite god løsning med kraftverk som spyr ut klimagasser, sa Bratland i følge Romsdals Budstikke, da han lanserte ny vannkraftutbygging som et alternativ for å løse kraftkrisen.

Men Rauma/Ulvåa-vassdraget ble allerede i 1993 vedtatt som et varig vernet vassdrag av Stortinget, i den såkalte verneplan 4 for vassdrag.  Varningen kom etter at Møre og Romsdal Energiverk hadde søkt om å få bygge ut magasiner på fjellet og en ny, stor kraftstasjon i Romsdalen. Planene ble stoppet av Stortinget.
 
Flere ganger de siste årene har Rauma Energi forsøkt å få godkjent opprusting og utvidelse av kraftstasjonen, men har fått avslag på ønsket om å hente ut mer vann fra fjellområdene i Rauma.

"I hele det forrige århundret var det å ta i bruk fossekraften et tegn på det norske industrisamfunnets vekst. Vi har bygget ut mye vannkraft i Norge. Det skal vi vedlikeholde og ta vare på. Men vi har nådd en grense. ... Uberørt natur får en stadig større verdi. Vi nå er kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over", sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale 2001.

Med utspillet fra Høyres fylkesordførerkandidat kan det være duket for ny debatt.  Vannkraft vil bli satt opp mot mobile gasskraftverk som har store ustlipp av kllimagasser.

Hva mener du om ny utbygging av vannkraft? Bør politikerne verne elver mot utbygging eller må elvene ofres for å unngå kraftkrise?

Frp-ordfører

Svenn Kristiansen fra Fremskrittspartiet kan bli ordfører i Oslo etter valget. Kristiansen er i dag varaordfører.

image135

Den sittende ordføreren Per Ditlev Simonsen fra Høyre stiller ikke til gjenvalg og vervet blir dermed ledig.

Høyres nestleder Per-Kristian Foss sier til Aftenposten i dag at Svenn Kristiansen har oppført seg skikkelig som varaordfører, og åpner dermed for at Fremskrittspartiet kan få snorklipperrollen i Oslo.

Når vi også vet at Foss ikke ønsket Fabian Stang, men Annelise Høegh som Høyres ordførerkandidat i hovedstaden, kan en åpning for å Frp ordførerkjedet, henvise Stang til varaordførerplassen.

Hovedstaden er i likhet med Bergen og Nordland fylkeskommune organisert med såkalt parlamentarisk styringsmodell. Det betyr at ordførerens rolle ligner litt på Stortingspresidentenes, mens den politiske makten ligger hos Byrådet, som er en slags lokal utgave av regjeringen.

Både KrF og Venstre som i dag er støttepartier for Oslos Høyre/Frp-byråd sier at de vil prioritere å sitte i et nytt borgerlig byråd uten Frp etter valget. Dermed kan det være duket for at Oslo får en pølsemaker fra Grorud som sin neste ordfører. 

Rødt lys

Hver dag må tog stoppe 20 ganger på rødt lys, som følge av signalfeil. Nå ber Jernbaneverket om penger, men regjeringen sier nei.

image134

Hvert eneste år lammes Jernbanenettet av 7000 signalfeil. I går ble lokaltrafikken i Oslo-området nok en gang rammet og flere tog ble innstilt. Kollega Rune Thomas Ege fortalte på TV 2-nyhetene i går kveld at det hvert år blir det registrert rundt 7000 signalfeil på det norske jernbanenettet.

Jernbaneverket sier de trenger en dobling i bevilgningene til å fornye signalanlegget fra dagens 500 millioner i året til mellom 1 og 1,1 milliard kroner. Nestleder i Transportkomiteen på Stortinget Venstres Borghild Tenden som selv reiser kollektivt hver dag, ber regjeringen bla opp pengene i statsbudsjettet til høsten.

Men statssekretær Steinulf Tungesvik fra Senterpartiet mener Jernbaneverket må rydde i eget hus. Han sier de har fått mer penger enn de har bedt om, og varsler at regjeringen ikke har planer om å bevilge ekstra penger for å løse signalfeilene som fører til hyppig kaos for alle som tar tog i Osloområdet.

Regjeringen sier de satser på kollektivtransport, men så lenge togene får rødt lys hjelper det neppe å bygge nye dobbeltspor på de strekningene med mest trafikk. Hva mener du om signalproblemene på jernbanen?

Ingenting til single

Familiepolitikk gjelder tydeligvis ikke for enslige eller single. Regjeringen dropper planene om en egen Stortingsmelding om de ensliges situasjon.

image133

Det mangler ikke på meldinger, reformer eller utredninger om for eksempel barnehager og kontantstøtte. Det finnes offentlige tilbud om samlivskurs og foreldreveiledning. Det brukes penger på familievern, men landets aleneboere er ikke særlig høyt prioritert av den rødgrønne regjeringen.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viste i fjor høst at antallet single har økt med 300.000 de siste 20 årene. Totalt er det 900.000 aleneboere i Norge, og gruppen sliter mer økonomisk, har dårligere helse og sliter mer psykisk enn de som bor i en partilværelse.

Likevel kan Dagsavisen i dag fortelle at Ap-statsråd Karita Bekkemellem har skrinlagt planene om å sende en egen sak til Stortinget om de singles situasjon.  Allerede i januar signaliserte hun noe lignende i Stortinget, men ble av flere andre politikere og de ensliges organisasjoner oppfordret til å levere en singelmelding.

Den forrige regjeringen startet arbeidet med en egen singelmelding, men ble ikke ferdig med arbeidet før regjeringsskiftet høsten 2005. Både Venstre og KrF har varslet at singelpolitikk er en viktig del av familiepolitikken.

Men i dag har altså de rødgrønne partiene skrinlagt planene om en grundig gjennomgang av aleneboernes situasjon. - Gruppen er for sammensatt, og det blir for vanskelig å finne felles tiltak, sier Bekkemellem.

Venstres Trine Skei Grande mener regjeirngen svikter de aleneboende, gjennom å ha skrinlagt singelmeldingen.

Hva mener du om aleneboernes situasjon? Er det behov for en egen singelmelding?

Regjeringskrise?

Den profilerte SV-representanten Hallgeir Langeland truer i dag med regjeringskrise.  Eierskapet til norske fossefall må gå foran regjeringsdeltagelse, mener Langeland.


image129

Det er EFTA-domsstolens dom som slår fast at Norge ikke kan beholde den såkalte hjemfallsretten til fossefall, der privateide kraftverk vederlagsfritt tilbakeføres til staten etter 60 år som får Langeland til å se rødt.

"SV er ikke til salgs, da får vi heller gå ut av regjering", skriver Langeland i en kronikk i dagens utgave av Klassekampen. Langeland vil nå ha full debatt om EØS-avtalen, som han ønsker å kaste på historiens skraphaug.

I forrige uke sa den profilerte Senterpartirepresentanten Per Olaf Lundteigen at hjemfallsretten er viktigere for Senterpartiet enn fortsatt regjeringsdeltagelse.

Det samme signalet har kommet fra Senterpartiets nestleder Lars Peder Brekk.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen sa i forrige til TV 2-nyhetskanalen at dommen i EFTA-domsstolen vil skape en ny debatt om EØS-avtalen.

I den rødgrønne regjeringen sitter det to partier som er mot både EU og EØS-avtalen, mens statsminister Jens Stoltenberg er ivrig EU-tilhenger og har erklært sin store kjærlighet til EU som politisk prosjekt.

I Trontaledebatten på Stortinget i 2003 sa Stoltenberg følgende i en replikkordveksling med SV-leder Kristin Halvorsen:

"Jeg kommer aldri til å godta at Arbeiderpartiet, dersom vi bestemmer oss for og mener at tiden er inne til å ta opp igjen spørsmålet om EU-medlemskap, må velge mellom et forpliktende samarbeid blant annet med SV, og å gjøre det vi mener er riktig i Europa-politikken"


Nå er problemstillingen snudd på hodet. Det er sentrale politikere fra SV og Sp som vil ta opp igjen spørsmålet om Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, som de ønsker å si opp.

Det er oppsiktsvekkende når sentrale og profilerte Stortingsrepresentanter begynner å så tvil om de to minste partiene bør fortsette å styre landet. Formuleringen "SV er ikke til salgs, da får vi heller gå ut av regjeringen" som avslutter Hallgeir Langelands kronikk i Klassekampen i dag vil garantert skape debatt.

Hva mener du? Bør SV og Senterpartiet gå ut av regjeringen? Bør Norge si opp EØS-avtalen?

Nesestyver for Jens

En rødgrønn nesestyver på det siste kommunevalgbarometeret før sommeren var neppe noe regjeringspartiene ønsket seg. Et fall på 5,6 prosentpoeng gir de tre partilederne noe å tenke på i ferien.

image128

De har sett blide og fornøyde ut mens de i tur og orden har oppsummert den politiske våren, Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga.  Men de siste ukene har det vært gnisninger mellom de rødgrønne, og når alle de tre regjeringspartiene går tilbake kan det være et signal fra velgerne.

Det er ikke så vanskelig å få partiledere til å snakke om meningsmålinger når pilene peker oppover, men til å kommentere dagens fall lød meldingen slik fra statsministerens kontor: "Prøv en av partisekretærene".

Dermed var det Martin Kolberg som måtte kommentere på TV 2-nyhetene i kveld. Som partisekretær i Arbeiderpartiet er det nemlig han som må forklare hvorfor det ikke går veien for de tre partilederne i regjering.

Etter en vår med ganske stabile målinger, og en regjering i ferd med å gå i feriedvale, kommer den siste kommunevalgmålingen før ferien litt ubeleilig.  Jeg spurte om fallet er dramatisk, slik svarte Martin Kolberg.

- Det kan karakteriseres sånn, men jeg vil ta det litt med ro det der, svarte han.

Det er ingen tvil om at en slik måling rett før sommerferien ikke var planlagt eller ønsket fra de rødgrønne. Kanskje er det spesielt vanskelig for SV at RV vokser, kanskje ikke så veldig behagelig for Sp at Venstre er størst i sentrum, og kanskje ikke Arbeiderpartiets drøm at Frp nå er på offensiven ved inngangen til ferien.

En offenSIV Jensen er derimot fornøyd. Etter to dårlige målinger i juni kan hun smile over 21,8 som er en fremgang på hele fire prosentpoeng fra målingen for to uker siden. 

For ordens skyld, her er tallene: RV 2,9 (+0,8), SV 9,5 (-1,3), Ap 28,8 (-1,6), Sp 5,6 (-2,7), V 6,0 (+1,4), KrF 5,6 (+1,2), H 18,3 (- 0,2), Frp 21,8 (+4,0), Andre 1,5 (-1,6).

Unntaket fra serien av smilende rødgrønne topper er kanskje Kristin Halvorsen som i forrige uke startet forbredelsen i eget parti på et valgnederlag. Det er nemlig langt frem til 12,4 som var SVs kommunevalgresultat i 2003. Halvorsen sier hun er fornøyd om SV klarer å tangere Stortingsvalget i 2005, som endte på 8,8 prosent.

Hva tror du er årsaken til den rødgrønne tilbakegangen? Og med Fremskrittspartiets fremgang?  Tror du stemningen snur på de 70 dagene som gjenstår til valget? 

Røykfri veranda

De skulle lage en hemmelig røykeveranda for å fjerne røykerne fra utsiden av Stortinget. Foreløpig er det røyking forbudt på verandaen.

Røyking forbudt
                                                              Foto: Kjetil Løset

For noen uker siden fortalte jeg på denne bloggen om at Stortinget var i gang med bygging av en hemmelig røykeveranda i et åpent gårdsrom mellom to av bygningene.

Planene har vært kjent lenge. I vinter ble det orientert internt på huset om at Stortingets administrasjon ville fjerne røykere som stod på utsiden av nasjonalforsamlingen og sugde på sine pinner, og gi dem en splitter ny, godt gjemt røykeveranda. Men så kom protestene. Flere klagde på at de ville få røyken rett inn på kontorene, svaret fra Stortingets administrasjon var at de kunne bolte igjen vinduene, slik at ingen skulle bli plaget av røyken.

Men et eller annet sted har det skjedd noe på oppløpssiden. Verandaen ble ferdig bygget i trykkimpregnerte materialer før ferien, nå er møblene på plass, men det har kommet opp et skilt med varsel om at det inntil videre ikke er tillatt med røyking på den nye hemmelige Stortingsverandaen.

Den hemmelige røykeverandaen har foreløbig blitt til en ny røykfri plass i nasjonalforsamlingen. Ingen vet hvr lenge det vil vare, men foreløbig er det i alle fall slik.

Hva mener du om røykehistorien fra Løvebakken? Trenger nasjonalforsamlingen røykeveranda eller bør den forbli røykfri, slik at de folkevalgte kan trekke litt frisk Osloluft? 
Mitt profilbilde

Kjetil Løset

Fra: Oslo

Født: 1972

Kjetil Løset, født 1. januar 1972, har siden 1998 vært politisk reporter i TV 2. Han følger arbeidet i Storting og regjering tett. Han har ansvar for meningsmålinger på TV 2 i samarbeid med TNS Gallup. Løset er sentral i planlegging av valg på TV 2. Han følger i tillegg mange samferdselssaker. Løset er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda, og har tidligere jobbet som journalist i radio i fem år.

Mer...

juli 2007
ma ti on to fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31          


hits