Velkommen til gjerdet

Jeg har fått selskap av flere. Du er velkommen opp på gjerdet. Her samles vi som ikke har bestemt oss for hvilket parti som får vår stemme ved kommunevalget 10. september.

image180

Dagens kommunevalgbarometer TNS Gallup har laget i samarbeid med kommunal Rapport og TV 2 viser at vi er rekordmange. Faktisk er det nå over 40 prosent som ikke har noen preferanse på partivalg. Bare 57,6 prosent av de spurte oppgir i dag hvilket parti de ville ha stemt på. Det ville gitt historisk lavmål i valgdeltagelse.

Dersom det hadde vært kommunevalg i dag ville vi vært det klart største partiet, vi usikre. En god del av oss ville blitt sittende hjemme i sofaen, men noen av oss kommer til å gå i valglokalet. Det er oss de egentlig kjemper om. Vi som ikke har bestemt oss, men som mest trolig kommer til å stemme.

Vi kalles mobiliseringspotensiale av valgforskerne. Vi stemte ved forrige valg og gjør det mest trolig igjen. Det partiet som får flest av oss på kroken blir trolig en av vinnerne, mens de som ikke klarer å kapre mange oss oss, trolig ender opp som de store taperne valgnatta.

Knappe fire uker før valget ser det ut til at alle de tre regjeringspartiene ligger bak skjema i forhold til valgresultatet i 2003. Det samme gjelder Høyre og KrF, mens Frp, Venstre og RV ligger foran skjema. Men det er lenge igjen Valgkampen er så vidt i gang. 

For oss som følger med på tall er ikke bare partienes oppslutning viktig. Vi leser også bakgrunnstabeller, det forteller noe om hvilke veier partienes velgere fra har tatt siden forrige valg. Jeg har fått godt selskap på gjerdet hvor det nå sitter en solid gjeng som stemte på de fleste partiene.

Det er et stort spørsmål om partiene klarer å få mange av oss til å hoppe ne dfra gjerdet og gå til valglokalet. Om de ikke tenner gnisten kan 10. september 2007 bli dagen som skriver seg inn i historien der valgdeltagelsen i Norge når et nytt bunnivå.

Hva tror du er årsaken til at så få oppgir hvilket parti de planlegger å stemme på?

Kommentarer:

Postet av: Rune G
Hei.
Dette er jo en spennende måling og tendensen må vel sies å være høyst labil.
Nå lurer jeg på om du er villig til å kommenter bilde rundt Høyre. Forrige måling dere hadde var elendig for Høyre og dere snakket om å stupe inn i valgkampen. Denne målingen er fortsatt ikke god, men i tråd med målinger fra andre institutter - skrittvis fremgang.
Tror du vi kan oppleve noe av det samme med Frp ved dette valget som SV ved forrige valg. Da Halvorsen for alvor måtte forsvare egen politikk gikk oppslutningen kraftig ned. Nå får Frp noe av samme medisin - men på en mer ufin måte. Tror du det kan bidra til at frp svekkes mer fremover?
15.aug.2007 @ 07:59
Postet av: Ln
Etter forrige TV2 måling slo kanalen fast at Høyre var i fritt fall. Nå fosser Høyre frem uten at det tydeligvis er verdt et kløyva ord. Det er åpenbart at ARK har fått konkurranse og at vi ikke kan stole på TV2 lenger heller. Finner de en vinkel som gagner de rødgrønne så velger joutnalister den, alltid!
15.aug.2007 @ 09:08
Postet av: Kim Eriksen
Hmm. Dette virker som slett arbeid. Er det ikke på tide å slutte å fyre opp under AP/FrP sirkuset? Det er tydelig at de begge er i svak glideflukt nedover. Det ser en også i mange lokalmålinger for tiden. Eller hva?
15.aug.2007 @ 09:27
Postet av: Odd
AP og FrP går tilbake. Høyre går markant frem og TV2 velger på gjøre en fokusering på at partiet ligger bak resultatet fra forrige gang. Det virker som om man har bestemt seg for at Frp og AP skal vinne valget uansett hva meningsmålingene måtte vise.
Høyre er kjent for å ha de dyktigste lokale kandidatene, og dette gjenspeiler seg i målinger på vei oppover. Hvis tendensen fra denne målingen forsterker seg kan TV2s vinklinger bli en smule pinlige i ettertiden.
15.aug.2007 @ 09:41 URL: http://blaablogg.blogspot.com
Postet av: Kjetil
Hei,. Ln og Odd. Det er rett at Høyre ved denne målingen går en del fram, men ikke like mye som de gikk tilbake for en måned siden. Fremdeles er dette en av de laveste kommunebarometerene på Høyre fra TNS Gallup i år, og det er bak målsetningen til Erna Solberg om et minst like godt valg som for fire år siden da partiet fikk 18,1 prosent.
15.aug.2007 @ 10:27 URL: http://kjetilloset.nettblogg.no
Postet av: Kjetil
Hei, Rune G.
For to år siden kom SVs fall helt i sluttfasen av valgkampen. Kristin Halvorsen trodde ikke på TV 2s Gallup. Vi var de eneste som målte SV under 10 prosent i sluttfasen (de fikk 8,8). At Ap og Frp nå går tilbake skyldes først og dfremst lavere mobilisering av velgere. Med en lav valgdeltagelse kan disse to partiene være sårbare.
15.aug.2007 @ 10:30 URL: http://kjetilloset.nettblogg.no
Postet av: Katrine
Alltid hyggelig med selskap på gjerdet, ble litt ensomt her, gitt:-)
Men jeg har notert meg at årets valg kan komme til å dreie seg mye om Ap og FrP, noe som kan være en ulempe for de andre partiene som da kommer i skyggen.
Og det er noe jeg synes er beklagelig, fordi det slites med å mobilisere velgere til å stemme i lokalvalg, og jeg tror ikke det blir akkurat bedre av at to partier skal dominere så mye som Ap og FrP gjør pr. dags dato, og her må mediene også ta sin del av ansvaret, når de tilsynelatende har kjørt seg fast i "Ap mot FrP"-sporet.
15.aug.2007 @ 10:57
Postet av: Frode Fjeldstad
Det kan jo godt tenkes at valgdeltagelsen er ytterligere på vei ned. Særlig ved lokalvalg har valgdeltagelsen gått veldig ned og nærmer seg 50%. Jeg tror det skyldes ikke minst at interessen for politikk følger makten. Og lokalpolitikere har ikke noe særlig makt ift storting og regjering. Med mindre velgerne ser at kommuene har reell makt over utviklingen i sin kommune, kommer denne fallende tendensen til å fortsette.
15.aug.2007 @ 11:28 URL: http://www.venstre.no/valgkamp
Postet av: Rune G
Hm..sier du (tror du) at vi kan vente oss fall hos Frp de siste to ukene?
En annen ting: Det at det suksesserklærte AP ligger lavere enn 2003 valget, hva kan det skyldes?
Jeg er litt enig med de andre kommentatorene. Det virker som om pressen har bestemt seg for at dette er et valg mellom AP og FrP, mens man lokalt mange steder har helt andre realiteter. Det sies jo at Høyre i dag har ordførere for mellom 30%-40% av landets befolkning - dvs der folk bor. Jeg skjønner at dere ikke kan gå inn i sånne finurlighter - men er det sånn at redkasjonene egentlig bare følger opp strategien til AP?
Jeg har hørt at Jens Stoltenberg er veldig motvillig til å møte Erna Solberg. De skal vel møtes en gang, mens han skal møte Siv "ørten" ganger. Tør ikke Jens snakke med henne, eller hva tror du?
15.aug.2007 @ 12:39
Postet av: Gunnar
Høyre har en markant fremgang. Dette begynner å harmonisere mer med de lokalmålingene man får og andre nasjonale målinger. Dersom Høyre nå er i fremgang (noe som man kan tolke ut av tallene). Kan det betyr at mange av de som sitter på gjerdet fort kan falle ned til Høyre. Jeg synes også det er dumt av TV2 å så enkelt la seg lure med på valgkampstrategien til enkelte partier.
15.aug.2007 @ 13:12
Postet av: Vidar Lund
Det som druknar i kattekampen mellom Jens og Siv er jo at i mange kommunar er kampen mellom Ap og FrP irrelevant. Det viktige er kampen mellom Ap og Sp! Det gjeld store kommunar som Steinkjer og Stjørdal, men òg mange av dei små kommunane. Når Sp arbeider hardt for å få minst to ordførarar til i Finnmark er det heilt klårt Ap som er hovudmotstandaren! Dette blir veldig underkommunisert i det som Siv brukar som oppvarming til neste stortingsval, og som media let dei sleppe unna med.
15.aug.2007 @ 15:47 URL: http://www.vgb.no/11030/
Postet av: Kjetil
Til Rune G: Jeg hørte Jens Stoltenberg si i forbinmdelse med duellen mot Siv Jensen i Kristiansand at han bruker å takke ja til dueller, så langt det går tidsmessig. Det er en uttalelse vi TV 2 har merket oss.
Jeg har sagt at jeg er såpmann, men historisk vet vi at Frp ofte har hatt høyere målinger enn hva valgresultatet har blitt.
Til Gunnar: Høyre går frem, rett nok er ikke fremgangen signifikant, slik tilbakegangen var for en uke siden. Men Høyre ligger bak 18,1 som var partiets dårligste siden 1971. Så å mene at Høyre er i kraftig medvibnd er å ta vel hardt i. Men Høyre har på samme måte som Ap og Frp denne gang svært mange tidligere velgere som sitter på gjerdet. Det betyr at mobiliseringspotensialet er tilstede for alle de tre store partiene.
15.aug.2007 @ 16:51 URL: http://kjetilloset.nettblogg.no
Postet av: Kjetil
Til Vidar Lund: Valgkampen er bare så vidt i gang. Vi vet at det mange steder handler om alt annet enn Siv og Jens.
Rikspartnerne Ap og Sp er som du peker på erkefiender i mange kommuner. Det gjør valget ekstra spennende. Følg med på valgdekningen vår.
15.aug.2007 @ 16:54 URL: http://kjetilloset.nettblogg.no
Postet av: Gunnar
Kjetil, vi kan se på neste meningsmåling og de andre som kommer før den for å danne oss et bilde av vilken rettning Høyre beveger seg i også får vi fasiten den 10. september.
Jeg er sterkt i tvil om den første målingen til TV2 var riktig siden man har mange eksempler på det motsatte, men som du har skrevet i bloggen så ønsker ikke du å kommentere andre målinger. Men du må innrømme at det ikke er så rart at det stilles spørsmålstegn med den målingen? Alle går tilbake, Høyre riktignok mest men unntak av andre som går kraftig frem. Noe som ikke harmonerer med lokale målinger og andre nasjonale målinger.
Når det gjelder dine svar på hvordan dere skal dekke valgkampen håper jeg virkelig at dere får øynene opp for de mange - spennende - lokalkampene hvor det står mellom andre enn Frp og / eller Ap.
15.aug.2007 @ 17:16
Postet av: Kjetil
Hei, Gunnar. Andre gikk mye frem på forrige ukes måling ja. I bakgrunnstallene leser jeg at folk har svart med navngitte lokale lister som eksisterer og noen med et parti som f.eks. Pensjonistpartiet. PP er forøvrig også synlig på flere lokalmålinger.
Oppslutningen om lokale lister varierer, men rundt fire prosent som det var i 2003 er ikke urealistisk. Jeg tror nok at Høyre på dagens måling er på et mer korrekt nivå, ut fra det lokale målinger viser. Men dagens måling er fremdeles en av de laveste kommunemålingene fra TNS Gallup i år, og neppe noe de tar bølgen av i Høyres Hus.
15.aug.2007 @ 17:22 URL: http://kjetilloset.nettblogg.no
Postet av: Hans Kr.
Jeg sitter veldig godt på gjerdet.
Og faktisk synes jeg at gjerdet blir mer og mer behaglig, etter som spesielt JEns og Siv får leke moderne versjon av den gamle "Gro - Kåre leken".
Detter et lokalvalg.
Vi ser at mange steder er de rikserklærte findene, AP og Frp, i meget gost samarbeid.
Sikkert til folkets beste. Det virker i hvert fall til å fungere.
At dette ikke skjer på riksplan, for så være.
Men det bør kanskje noen partitopper og partikorfyer få med seg.
17.aug.2007 @ 11:40 URL: http://magnor.nettblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Husk meg?

Trackback

Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5501844
Mitt profilbilde

Kjetil Løset

Fra: Oslo

Født: 1972

Kjetil Løset, født 1. januar 1972, har siden 1998 vært politisk reporter i TV 2. Han følger arbeidet i Storting og regjering tett. Han har ansvar for meningsmålinger på TV 2 i samarbeid med TNS Gallup. Løset er sentral i planlegging av valg på TV 2. Han følger i tillegg mange samferdselssaker. Løset er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda, og har tidligere jobbet som journalist i radio i fem år.

Mer...

august 2007
ma ti on to fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             


hits