Ingenting til single

Familiepolitikk gjelder tydeligvis ikke for enslige eller single. Regjeringen dropper planene om en egen Stortingsmelding om de ensliges situasjon.

image133

Det mangler ikke på meldinger, reformer eller utredninger om for eksempel barnehager og kontantstøtte. Det finnes offentlige tilbud om samlivskurs og foreldreveiledning. Det brukes penger på familievern, men landets aleneboere er ikke særlig høyt prioritert av den rødgrønne regjeringen.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viste i fjor høst at antallet single har økt med 300.000 de siste 20 årene. Totalt er det 900.000 aleneboere i Norge, og gruppen sliter mer økonomisk, har dårligere helse og sliter mer psykisk enn de som bor i en partilværelse.

Likevel kan Dagsavisen i dag fortelle at Ap-statsråd Karita Bekkemellem har skrinlagt planene om å sende en egen sak til Stortinget om de singles situasjon.  Allerede i januar signaliserte hun noe lignende i Stortinget, men ble av flere andre politikere og de ensliges organisasjoner oppfordret til å levere en singelmelding.

Den forrige regjeringen startet arbeidet med en egen singelmelding, men ble ikke ferdig med arbeidet før regjeringsskiftet høsten 2005. Både Venstre og KrF har varslet at singelpolitikk er en viktig del av familiepolitikken.

Men i dag har altså de rødgrønne partiene skrinlagt planene om en grundig gjennomgang av aleneboernes situasjon. - Gruppen er for sammensatt, og det blir for vanskelig å finne felles tiltak, sier Bekkemellem.

Venstres Trine Skei Grande mener regjeirngen svikter de aleneboende, gjennom å ha skrinlagt singelmeldingen.

Hva mener du om aleneboernes situasjon? Er det behov for en egen singelmelding?

Kommentarer:

Postet av: KN
Ja dette var vel typisk og ikke noe annet å vente fra de rød-grønne som igjen ikke holder ord.
Situasjonen for oss som er singel er som følger:
- høyere bokostnader for det er ingen å dele med
- høyere skatte klasse
- familiepolitikken er rettet mot "tradisjonelle" familier
- samme renovasjonsavgift som en familie på fem
- alle reiser rettet mot par (singelromstillegg - har du hørt om det), men dette er ikke politikernes feil bare så det er sagt.
- lavere pensjon totalt
Dette er bare noen få eksempler som viser at singel er ikke noe annet enn en melkeku for staten.
04.jul.2007 @ 09:30
Postet av: Singel
Takk Karita for at du får meg til å føle meg fullstendig betydningsløs i politisk sammenheng! "Gruppen er for sammensatt, og det blir for vanskelig å finne felles tiltak" sier du, men hva i alle dager får deg til å komme med noe sånt? Det ønsker jeg et konkret svar på! Det er hverken mer eller mindre fellestrekk ved barnefamilier og single, så argumentet ditt faller på sin egen urimelighet. Du kan som du gjør til barnefamilier gi skattelette til single m.m.. Hva er problemet? Er ikke nesten en million potensielle stemmer viktig for deg? Nei, det kan det ikke være!!!!!
04.jul.2007 @ 10:02
Postet av: Atle
Dette er veldig arrogant og skuffende av singelministeren. Jeg hadde håpet at Bekkemellem faktisk var interessert i å belyse ensliges/aleneboernes livssituasjon bredt, men i stedet velger hun å bruke et tøvete argument som at enslige er en for variert gruppe til at noe kan gjøres. Når sa hun det om småbarnsforeldrene, pensjonistene, kvinner, studenter, menn, homofile etc? Enslige er et speilbilde av det norske, mangfoldige samfunn. Enslige trenger respekt og politikerne bør vise alle stemmeberettige respekt. Bekkemellem har i dag forkastet en stor gruppe velgere, og det kan bli synd for henne og regjeringspartiene.
04.jul.2007 @ 10:33
Postet av: Torkel
Ut og verve medlemmer for EL, eller er det på tide at "singelpartiet" startes? Tydelig at AP, SV og SP ikke tar oss på alvor.
Det er påfallende at regjeringen stadig bruker penger og tid på rapporter og kommisjoner, men når konklusjonene kommer velger man å overse dem.
Jeg, for min del, er lei av handlingslammelsen til statsministeren og regjeringen hans. Ved nest valg gir jeg stemmen min til andre.
04.jul.2007 @ 10:48
Postet av: Hans Kr.
Er vel ikke annet å vente.
etter hva man kan få med seg på nyhetene, er jo dama nygift.
Og hun er vel ikke den type menneske som merker de problemene single mennesker har.
Så dermed er det jo bare å hoppe over det hun tidligere har lovet.
Og dette føyer seg pent inn i rekken av det rødgrønne regjeringsalternativets holdning til velgerne.
Vi er i flertall, og vi kan gjøre som vil ønsker, uten tanke på konsekvenser.
Et problem med en flertallsregjering er jo nettopp denne arrogansen som vi ser så tydlig i mange saker.
Man kan enkelt "trumfe" gjennom sine synspunkter, nettopp fordi man er i flertall.
Og hvis det rødgrønne regjeringsalternativet har råd til å "miste" rundt 900.000 mulige velgere, er det vel nettopp arrogansen som kommer frem.
04.jul.2007 @ 11:01 URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Enslig ufør
Og der mistet jeg all tillit også til
denne dama.?
....men som du sa, Hans Kr....hun er jo nygift.
04.jul.2007 @ 11:33
Postet av: Helge
Eg hadde faktisk venta ei stortingsmelding om einslege og er skuffa og forbanna over den arrogante haldninga til statsråden. Nettopp fordi vi har så god informasjon om at gruppa einslege, åleinebuarar, tapar i konkurransen med par. Tala sin tale er overtydlege! Einslege tapar i høve inntektsutvikling og konkurrerer t.d på bustadmarknaden med to-intektshushaldningar. Vi må hugse på at samfunnet har endra seg totalt sidan 70talet då hushaldningar hovudsakleg bestod av ei intekt. I dag konkurrerer einslege i eit samfunn som er tilrettelagt for familiar med to inntekter. Særleg på bustadmarknaden er det lett å skjønne at einslege kjem til kort. Levekår til einslege må løftast opp til å sjå på strukturelle tilhøve i samfunnet som skapar urerettferdigheit. Det er uverdig å sjå utfordringar vi som einslege møter i eit fattigdomsperspektiv. Det må komme ei eiga stortingsmelding om einslege!
04.jul.2007 @ 11:36
Postet av: Tone
Karitas nei til en stortingsmelding om enslige viser hvor viktig det er å støtte Ensliges Landsforbunds kamp for en melding. Meldingen trengs for å få et skikkelig bilde av aleneboerens livssituasjon. Jeg forlanger at statsminister Jens Stoltenberg kommer på banen og beskriver sin singelpolitikk. Alt annet vil være feigt!
04.jul.2007 @ 12:42
Postet av: eline
Etter 22 år på gjerdet har jeg nå fått nok.
Nå vil jeg melde meg inn.
Håper fler følger etter.
Med min minimale lønn håndterer jeg de samme utgifter som naboene mine er to om. Denne regjeringen er en gedigen skuffelse på mange måter, men dette tar kaka.
Å bli tatt på alvor er viktig.
hilsen eline
04.jul.2007 @ 21:17
Postet av: eline

sendte jeg innmeldingen.
Det såre er at jeg har utsatt dette så lenge. I tillegg har jeg et barn i 30-åra som er singel om sin bolig, og ett studentbarn som jeg nærmest forsørger. Ergo er vi tre single i samme familie.
Flere single som er stolte av å klare seg?
04.jul.2007 @ 21:41
Postet av: Hilde
Hvorfor blir ikke argumentet om en for sammensatt gruppe brukt i familiepolitikken generelt? Barnefamilier må da for eksempe også være en sammensatt gruppe? Skulle like å sett den politikeren som våget å bruke dettte argumentet mot småbarnsfamilier.
04.jul.2007 @ 22:08
Postet av: KurtNilsen
Makan til sutring på denne siden! At enslige fremstiller seg selv som en så stakkarslig gruppe hadde jeg ikke forventet. Å leve alene er et valg den enkelte tar - det gir ikke grunn til skattefinansiert støtte fra de som ikke lever alene. Økning i fødselsraten er prioritert, derfor får foreldre økonomisk støtte. Dette gjelder BÅDE enslige foreldre og par.
Alle enslige - ta ansvar for egen situasjon!
04.jul.2007 @ 22:19
Postet av: eline
til KurtNilsen
Det har vi da gjort til fulle i alle år, Herr Nilsen.
Færre sytere enn blant enslige tror jeg ikke du finner i dette land.
Vi som gadd føde barn ( som nå er unge voksne) er veldig interressert i at fødselsraten økes, men skal vi betale lokkemidlene? Vi tar sannelig ansvar for egen situasjon,til forskjell fra andre "sytegrupper".
Du vil ikke vite hvem jeg mener, engang.
04.jul.2007 @ 22:47
Postet av: Elisabeth
Singeltilværelsen er ikke nødvendigvis noe alle har valgt frivillig. Uansett bør det 2007 være en menneskerett å kunne leve alene uten å måtte snu på hvert øre.
Utrolig at politkerne glemmer en så stor velgergruppe spesielt i et valgår. Jeg vet ihverfall hvilket parti som IKKE får min stemme. Oppfordrer andre enslige til å vise sin mening via stemmeseddelen.
04.jul.2007 @ 23:50
Postet av: Atle
Til KurtNilsen
Før du uttaler deg om et emne kan det være greitt å ha litt kunnskap. Å begynne å karakterisere folk for sutrete fordi de sier sin mening, vitner om en person uten kunnskap. Sett deg ned og les rapporten "Aleneboendes levekår" av Statistisk sentralbyrå, tenk deretter gjennom faktaen og spør deg selv om hva som er rettferdig. Barna er framtiden, og de skal prioriteres! Men det må kunne forventes av våre politikere at de klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Og bare for å ha sagt det; veldig mange som bor alene er allerede far, mor, bestefar eller bestemor. Jeg oppfordrer KurtNilsen til heller å støtte enslige slik at de også kan få ta del i de mange godene som preger det norske samfunnet. Enslige også betaler skatt, husk på det!
05.jul.2007 @ 07:42
Postet av: Jonny
Dette handler åpenbart ikke om variasjon, men om å vurdere to ting opp mot hverandre:
a) Begrense statens utgifter, b) Redsel for å miste stemmer
Gruppen av enslige er selvfølgelig like variert som gruppen av barnefamilier.
Mange politikere ville nok likt å begrense barnetrygd til familier med høy inntekt for å oppnå a), men tør ikke på grunn av b).
Man kan jo bare tenke seg alle bildene av de søte små som da ville dukke opp på avisenes forsider, med foreldrene i bakgrunnen. Politikere vet at enslige aldri vil kunne klare å oppnå tilsvarende sympati for sin sak, og at man derfor trygt kan fortsette å behandle oss som annenrangs borgere (når det gjelder finanspolitikk).
For ordens skyld: Jeg mener det er viktig å legge til rette for at folk kan få barn, og at barnetrygd er en god ordning. Men jeg mener at ikke alle som får den har behov for den.
Mine foreldre (og alle andre i samme situasjon) får reduksjon i sin pensjon, fordi de er gifte og bor sammen. Begrunnelsen er at de har lavere boutgifter pr. person. Dette er det lett for politikere å akseptere, fordi det bidrar til punkt a). At denne begrunnelsen også kunne brukes for å gi skattelette til enslige i yrkesaktiv alder, er et faktum som de velger å lukke øyne, ører og munn overfor.
Jeg forstår at det er slik, og at politikere hele tiden må tenke økonomi. Derimot mister jeg respekt for dem når de bruker byråkrat-svada for å kamuflere begrunnelsene sine med argumenter av typen: "for sammensatt/variert gruppe".
05.jul.2007 @ 11:48
Postet av: Harald
Statsråd Bekkemellem har altså funnet det riktig å holde landets enslige for narr i snart to år - Ikke verst ! Så vet vi enslige ihvertfall hvilket parti vi ikke skal gi vår stemme ved høstens valg, og ikke ved senere valg heller, dersom de ikke tar landets store enslig-gruppe på alvor !
Slik maktarroganse gjør meg, og sikkert mange med meg, skikkelig forbannet !
05.jul.2007 @ 14:36
Postet av: Dag
Ap, SV og Sp er IKKE partiene for de single. 900 000 single velgere betyr tydeligvis ingenting for de rødgrønne. Her fremstår det familiepartiet KrF som et langt bedre alternativ. De har skjønt at familiepolitikken også må inkludere de single. Det var Knut Arild Hareide som gikk ut og krevde en egen singelmelding, men denne er nå torpedert av Bekkemellem. De single må se langt etter egen bolig også i fremtiden - thanks to Karita!
06.jul.2007 @ 12:55
Postet av: Hans Kr.
Sosialistisk politikk passer kun for de som passer inn i SSB, (statistisk sentralbyrås) oversikt over snittfamiline i Norge.
Med 2,3 barn, Volvo stasjonsvogn, Golden Retriver og rekkehus/villa.
Det største problemet er at den borgerlige politikken faktisk ikke passer den heller.
Den eneste kunne være Krf, men der er det så mye annet som er helt uaktuelt, så.......
Der er formyndermentalitet for utpreget. Og politikken generelt utgått på dato.
10.jul.2007 @ 13:56 URL: http://magnor.nettblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Husk meg?

Trackback

Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5475590
Mitt profilbilde

Kjetil Løset

Fra: Oslo

Født: 1972

Kjetil Løset, født 1. januar 1972, har siden 1998 vært politisk reporter i TV 2. Han følger arbeidet i Storting og regjering tett. Han har ansvar for meningsmålinger på TV 2 i samarbeid med TNS Gallup. Løset er sentral i planlegging av valg på TV 2. Han følger i tillegg mange samferdselssaker. Løset er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda, og har tidligere jobbet som journalist i radio i fem år.

Mer...

august 2007
ma ti on to fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             


hits