Hot or not?

Klima er vårens hotteste politiske tema - i alle fall for politikere og såkalte opionsdannere. Men klimasaken er ikke viktigst for folk foran kommunevalget.

Valg07

Selv om miljø og klima skårer noen promille høyere, er det helse/eldreomsorg, skole/utdanning og veier/samferdsel som er de viktigste sakene for de spurte i velgerpanelet til Norsk Respons i juni. Selv kommuneøkonomi er viktigere for folk enn klima.

Et velgerpanel betyr at de samme personene får de samme spørsmålene flere ganger, i motsetning til en meningsmåling hvor et representativt utvalg av tilfeldige personer intervjues.

Dermed er velgerpanelet til Norsk Respons i Aftenposten i dag ganske likt en måling tidsskriftet Mandag Morgen offentliggjorde tidlig i juni. Denne målingen viste at folk mener lokalvalgkampen bør handle om skole, eldre og samferdsel.

Dermed viser to målinger nå i juni at klimasaken ikke er den viktigste for velgerne, selv om flere av partiene har bestemt seg for å sette klimapolitikk helt øverst på agendaen i denne valgklampen. Klimapolitikk er altså ikke like hot for velgerne som for politikerne.

Hva mener du er det viktigste politikerne bør snakke om i valgkampen?  

Kommentarer:

Postet av: Programblogg
Spørsmålet bør vel helst returneres: Hva synes pressen er viktigst? NRK mente visstnok at skole ikke var viktig (fordi det har vært viktig tidligere), og planla derfor at temaet ikke skulle vies spesiell oppmerksomhet. Nå har den redaksjonen tatt innover seg hva folk er opptatt av
- og har skole likevel som tema på ett av folkemøtene.
Men, tilbake til utgangspunktet. Den redaksjonelle friheten er viktig; hva innebærer det for pressens dekning av ulike saker i valgkampen? :-)
21.jun.2007 @ 13:03 URL: http://hoyre-programblogg.blogspot.com/
Postet av: Snorre Wikstrøm
Vel...for det første synes jeg jo ikke at politikerne bare skal snakke om de sakene som velgerne til enhver tid synes er viktigst. Det gjør jo ingen ting om partiene selv også står for noe.
For den andre mener jeg at dette avhenger veldig av hvordan du spør. Som Ketil vet, men kanskje ikke alle lesere av denne bloggen, jobber undertegnede i Arbeiderpartiet. Målinger som vi har fått MMI til å gjøre, og som har stått på trykk i flere medier, viser at miljøområdet er det viktigste saksområdet for velgerne når vi nå skal velge parti. Men i vår undersøkelse spør vi på en annen måte enn i de undersøkelsene Ketil viser til (blant annet ved åpne svar i stedet for forhåndsgitte alternativer).
Jeg sier ikke 100% sikkert at vår måte er "riktigere". Dette er synsing. Men jeg synes at Løset er veldig skråsikker i bloggen sin når han henviser til hva "velgerne" mener. Det er ofte lurt å være litt ydmyk på slike undersøkelser. Særlig når ulike formuleringer gir ulike resultater.
Når det er sagt, diskuterer vi i Arbeiderpartiet gjerne både skolepolitikk, klimapolitikk og samferdsel i valgkampen vi. Hovedforskjellene mellom partiene hander uansett ikke om enkeltsaker, men om grunnleggende retning for samfunnet.
21.jun.2007 @ 14:18
Postet av: Kjetil
Det er selvsagt opp til politikerne å snakke om det de ønsker også i en valgkamp. Så er det opp til velgerne å velge de politikerne de liker best, både ut fra person, sak og politikk.
Når Snorre først velger å fortelle om Arbeiderpartiets målinger bør velgerne være klar over at flere partier legger igjen betydelige beløp for å undersøke hva velgerne mener. Nettopp fordi de mener det er viktig, ellers er det vel rimelig å anta at partiene ikke hadde vært så opptatt av å måle hva folket mener.
De målingene som passer med partienes profil og saker blir "solgt inn" som nyheter til uke medier, mens de målingene som ikke passer med oppdragsgivers ønske, mest trolig forsvinner ned i en skuff.
Personlig synes jeg det er en uting at medier lar seg bruke av partiene til å presentere målinger og tall de ikke selv har den redaksjonelle styringen over. Ingen formulering passer bedre enn kjøpt og betalt på slike partibetalte undersøkelser.
21.jun.2007 @ 14:57 URL: http://kjetilloset.nettblogg.no
Postet av: Snorre Wikstrøm
Selvsagt er politikerne opptatt av hva velgerne mener om ulike saker, og hvilke saker de er opptatt av. Det skulle da virkelig bare mangle. Men jeg prøvde bare å si at det ikke er bare dette som skal styre partienes budskap.
Når det gjelder målinger, vil jeg bare si at vi aldri har gjort noe som helst forsøk på å "selge inn" saksbarometrene våre, slik du langt på vei antyder. Men det er altså offentlig kjent at Arbeiderpartiet hver måned stiller spørsmålet "Hvilken sak er viktigst for deg når du velger parti?" (jeg tror de fleste vil være enig i at dette er en ganske nøytral formulering). Dette presenterer vi i jevnlig i partisammenheng - og er helt åpne om resultatene - også når det er medier til stede. Flere ganger har vi da blitt spurt av ulike medier om de kan få tilgang til tallene og trykke dem. Det har vi alltid sagt ja til, uansett medium, uansett resultat og uansett hva vi tror vinklingen på saken vil bli. Men vi har altså aldri gjort noe forsøk på å "selge inn" disse saksbaromenterne til noen - selv om vi er åpne om det. Om medier ønsker å trykke eller referere til våre målinger får være deres egen vurdering. Men at dette skal bety at de "lar seg bruke" av partiene, synes jeg nok er en overdrivelse - i hvert fall i forhold til vårt saksbarometer.
21.jun.2007 @ 15:24
Postet av: Kjetil
Med innsalg refererte jeg til andre målinger enn rene viktigste sak spørsamål.
Altså rene politiske spørsmål som partiene kjøper ofte med det formål at de ønsker seg opplsag i mediene. Det finnes flere eksempler bare de siste ukene. Prinsipielt mener jeg medier bør la være å presentere tallmateriale som stammer fra slike innsalg.
21.jun.2007 @ 15:58 URL: http://kjetilloset.nettblogg.no
Postet av: Hans Kr.
Hvis politkerne hadde vært opptatt av hva velgerne mener, Wikstrøm, hadde ikke begrepet "politikerforakt" vært så utbredt i Norge som det.
Og du er selv representant for et parti som har vært med på, både å skape og opprettholde denne forakten.
Til høsten er det faktisk et kommunevalg, og det er de lokale sakene som BØR/SKAL stå øverst på den politiske agenda.
Dermed er det nok for ganske mange viktigere å få byttet ut uduglige lokalpolitikere med markeringsbehov, enn å vurdere salg og kjøp av klimakvoter.
Dessutene er jo APens klimapolitikk basert på at det er ok å forurense, bare man betaler for det.
Det har Stoltenbergs egen stastsekretær hevdet.
Det er OK at Jens tar privatfly, for han kjøper alltid klimakvote.
Dette må vel kunne betegnes som strutsepolitikk av verste sort.
Og meningsmplinger som i det hale tatt har vært i nærheten av penn eller PC til et politisk parti er mindre verdt enn papiret de er skrevet på.
Så Løset har et meget godt og sannferdig poeng:
"det er en uting at medier lar seg bruke av partiene til å presentere målinger og tall de ikke selv har den redaksjonelle styringen over. Ingen formulering passer bedre enn kjøpt og betalt på slike partibetalte undersøkelser."
Veldig bra sagt, Løset.
21.jun.2007 @ 21:48 URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Stian
Hva med partienes - etter mitt syn - ansvar for å løfte saker ut i offentligheten, selv om dette er saker meningsmålinger ikke nødvendigvis avdekker at de er opptatt av? Jeg ser det eksempelvis som totalt usannsynlig at landets godt over 300.000 uføre er likegyldige til at uførepensjonssystemet skal gjennom en nokså omfattende endring i løpet av de kommende årene. Og hva med de over 500.000 fattige vi har her i landet? De teller vel med når valget avgjøres de også, selv om de ikke skåret høyt på "hva teller for deg"-målingene?
Mitt inntrykk er at de sakene som havner øverst på sånne "hva avgjør for deg"-målinger er de samme sakene som har vært mest omtalt i mediabildet den senere tiden. Hva som her kommer først av høna og egget skal ikke jeg ha alt for bestemte meninger om, men at hverken journalister eller politikere bør legge alt for stor vekt på den typen målinger mener jeg så definitivt.
21.jun.2007 @ 22:30 URL: http://stianoen.blogspot.com
Postet av: Hans Kr.
De 500.000 fattige i Norge har i hvert fall ikke blitt mindre fattige under den rødgrønne regjeringen med en tafatt finansminister fra SV.
Det finnes jo gode tall som bekrefter det.
Og med skatte og avgiftskjerpingen som alltid følger det sosialistiske alternativet, sikre man at enda flere risikerer å komme i faresonen.
Samtidig ser vi et helsevesen som sliter og et politi omtrent ute av styring, fordi der evner man kun å fokusere på behovet for et nytt fengsel i Halden, for å få ned soningskøen.
Nei, dette er et kommunevalg, der er det de lokale sakene som avgjør, og "nekt" rikspolitikere å komme på banen.
26.jun.2007 @ 16:29 URL: http://magnor.nettblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Husk meg?

Trackback

Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5467480
Mitt profilbilde

Kjetil Løset

Fra: Oslo

Født: 1972

Kjetil Løset, født 1. januar 1972, har siden 1998 vært politisk reporter i TV 2. Han følger arbeidet i Storting og regjering tett. Han har ansvar for meningsmålinger på TV 2 i samarbeid med TNS Gallup. Løset er sentral i planlegging av valg på TV 2. Han følger i tillegg mange samferdselssaker. Løset er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda, og har tidligere jobbet som journalist i radio i fem år.

Mer...

august 2007
ma ti on to fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             


hits